Κέντρο Κοινότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Γλυφάδας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00, θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Γλυφάδας θα έχει ρόλο επικουρικό/υποστηρικτικό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Η Δομή προβλέπεται να στεγαστεί στο κτίριο 4 (διεύθυνση Μυστρά 1) του κτιριακού συγκροτήματος επί των οδών Μυστρά ΚΑΙ Επιδαύρου που μισθώθηκε από το Δήμο (Ιδιωτικό Συμφωνητικό με Α.Π. 60241/16.11.2012) προς στέγαση της κοινωνικής υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών του Δήμου. Το κτίριο είναι προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (βρίσκεται πλησίον στάσης λεωφορείου) και κάθε είδους όχημα αλλά και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Για της ανάγκες Κέντρου Κοινότητας θα γίνει πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Ψυχολόγος.

Περίοδος λειτουργίας: 01/11/2017 - 31/10/2020
Ωφελούμενοι που έχουν εξυπηρετηθεί: 1155
Ωφελούμενοι που εξυπηρετήθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες: 34
Μέσος όρος ωφελούμενων που εξυπηρετούνται την ημέρα: 9
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΜΥΣΤΡΑ 1, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 16562
Ευφροσύνη Γαλανοπούλου, Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
2109647021 (fax) 2109647021 grafeiokp@glyfada.gr
Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00

copyrights © 2018 Evolution Projects