Γραφείο Ψυχολόγου

Το Γραφείο Ψυχολόγου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που ζουν ή εργάζονται στη Γλυφάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία πρωτοβάθμια, κοινοτική υπηρεσία που σαν στόχο έχει την πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας, δηλαδή  την πρώιμη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών, τη συμβολή στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων, τη ψυχοκοινωνική μέριμνα και τη συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα.


Η Πρόληψη και Προαγωγή ψυχικής υγείας με την κατάλληλη στελέχωση εφαρμόζεται μέσω:

 • Των ατομικών συνεδριών
  • Ψυχολογική παρακολούθηση /υποστηρικτική
  • Συμβουλευτική ενηλίκων
  • Παρεμβάσεων σε ζευγάρια και οικογένειες
  • Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους
  • Θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά και τους εφήβους
  • Συμβουλευτική υποστηρικτική στους γονείς
 • Των παρεμβάσεων στην κρίση (συμπεριλαμβανομένων και των κατ΄ οίκων επισκέψεων για περιστατικά που αδυνατούν να μετακινηθούν).
 • Της ευαισθητοποίησης και αγωγής της Κοινότητας σε σχέση με τα ζητήματα ψυχικής υγείας.
 • Της στενής συνεργασίας και διασύνδεσης με Κοινοτικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Εισαγγελίες, Αστυνομία, Ιδρύματα, Νοσοκομεία κ.λ.π.).
 • Της άμεσης συνεργασίας και υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών της περιοχής καθώς και με ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε μαθητές και γονείς (π.χ. ομάδες εφήβων, ομάδες γονέων, σεμινάρια).
 • Της παροχής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (πρακτική άσκηση φοιτητών).

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 34 & Τσιτσάνη, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 2109647021

copyrights © 2018 Evolution Projects