1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.1.18)

Γλυφάδα, 11.1.2018 
Aρ. Πρωτ. 1347
Αριθμός πρόσκλησης : 1

                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: 
                                                                                                                                           Τον κ. Δήμαρχο
                                                                                                                                           Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου


Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Επικύρωση πρακτικών της 40ης/10.11.2017 (έκτακτης), 42ης και 43ης/27.11.2017 συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)
3.    Λήψη απόφασης για χορήγηση ειδικής αδείας για συμμετοχή στο υπαίθριο εμπόριο, για  πώληση κουλουριών, ξηρών καρπών, καλαμποκιών, βιβλίων, ανθέων, καλλωπιστικών φυτών, εικόνων θρησκευτικού θέματος, ειδών λαϊκής τέχνης & λοιπών παρεμφερών ειδών, στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο μας και ανάθεση της τοποθέτησης των συμμετεχόντων στο χώρο των εμποροπανηγύρεων, στο αρμόδιο Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
4.    Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (εισηγήτρια Α.Καυκά)
5.    Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 6254/87/Α3/27.11.2017 πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας" με τίτλο "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών". (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας Μαρίνας Δήμου Γλυφάδας». (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
7.    Λήψη απόφασης παράτασης των Συμβάσεων για «α)προμήθεια Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL), β) προμήθεια Βελτιωτικό πετρελαιοκίνησης τύπου AdBlue και γ) προμήθεια ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ 95RON». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
8.    Λήψη απόφασης παράτασης της Σύμβασης για την «Προμήθεια  φυτών, δέντρων κ.λ.π. για τη συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων». (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων». (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων». (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
13.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων κάδων απορριμμάτων». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
15.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
16.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Α.Προμήθεια πινακίδων και στύλων σήμανσης Β.Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας Γ.Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης)». (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY”. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
18.    Παραχώρηση σχολάζοντος περιπτέρου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας , σύμφωνα με την Α.Π. 42254/1.9.2011 ανακοίνωση. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
19.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία. (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
20.    Λήψη απόφασης επί των πρακτικών της Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους. 
21.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κεφαλληνίας & Φολεγάνδρου (10ο Δημοτικό). 
22.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Δελφών 22-24. 
23.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κριμαίας 24.
24.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγ.Γερασίμου 9 .
25.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 84 & Ευξ.Πόντου 16.
26.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αττικής 79.
27.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αν.Ρωμυλίας 35.
28.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Αμοργού 7.
29.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αχιλλέως 53 .
30.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγ.Λαύρας 19 .
31.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Προποντίδος 47 .
32.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Προποντίδος 1-3 & Δωδεκανήσου.
33.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Άργους 21 .
34.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ταινάρου 9 .
35.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγησιλάου 30.
36.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Ψηλορείτη 159.
37.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Παλαιολόγου 72.
38.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Ψηλορείτη 71.


Γλυφάδα,11.1.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects