3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.2.18)

Γλυφάδα, 2.2.2018 
Aρ. Πρωτ. 3849
Αριθμός πρόσκλησης : 3

ΠΡΟΣ: 
 Τον κ. Δήμαρχο 
 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 7η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. και για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Επικύρωση των πρακτικών της 37ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.(εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

2. Επικαιροποίηση του καθορισμού του αριθμού ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2018, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α') . (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

3. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Οδοστρωμάτων», αρ. μελ. 51/2015. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

4. Λήψη απόφασης παράτασης της Σύμβασης με την εταιρεία BUL PAS FUGI HAND CLEANSER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την προμήθεια λιπαντικών της ΟΜΑΔΑΣ Δ.(εισηγήτρια Αν. Καυκά)

5. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελέτης του νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας.(εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης που αφορά «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου και των νομικών του προσώπων» (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL» . (εισηγήτρια Αν.Αργυροπούλου)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας » (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης εγκαταστάσεων Μαρινών Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

11. Λήψη απόφασης επί του από 29.1.2018 πρακτικού της Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους. (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

12. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Τριπόλεως 14.

13. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Γεννηματά 177.

14. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μιλτιάδου 51.

 

Γλυφάδα,2.2.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects