4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.2.18)

Γλυφάδα, 23.2.2018
Aρ. Πρωτ. 6151
Αριθμός πρόσκλησης : 4

 

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Δήμαρχο

Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018 (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

2.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ» σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ» Δήμου Γλυφάδας (σχετ. η με αρ. 186/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  (εισηγητής  Ν.Νικολάου)

3.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αρ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής  Ν. Νικολάου)

4.    Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο : «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας», των όρων αυτής, εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

5.    Λήψη απόφασης αναφορικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Επαμεινώνδα  λόγω διεξαγωγής αγώνων αντιλογίας την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 (εισηγητής Μ. Κασσέρης)

6.    Λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Σ.Καράγιωργα και Αγ.Νικολάου (σχετ. η με αρ. 1/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

7.    Λήψη απόφασης σχετικά με την  τροποποίηση εγκατάστασης φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Ζέππου και Αγ.Νικολάου (σχετ. η με αρ. 2/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

8.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν. Αργυροπούλου)

9.    Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια στο πλαίσιο της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Γλυφάδας» (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

10.    Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου επί της οδού Φοίβης έμπροσθεν του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας σε νέα δημιουργούμενη θέση (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 

11.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση του κ. Βικέτου Νικόλαου του Χαραλάμπους , για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας , εδαφικών λωρίδων που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία του (εισηγητής Ν.Νικολάου) 

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού» (εισηγήτρια Αν.Καυκά) 

Γλυφάδα,23.2.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects