7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (10.05.18)

Γλυφάδα, 4.5.2018
Aρ. Πρωτ. 13251
Αριθμός πρόσκλησης : 7

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο 
Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  10η Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :


1.    Επικύρωση των πρακτικών της 41ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017 (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
2.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)
3.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 347/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τεχνικών Υπηρεσιών (συνεργεία) και του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου» (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
4.    Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού  του Δήμου (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
5.    Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας (εισηγητής Μ.Κασσέρης) 
6.    Επί αιτήματος  του Διοικητή Τροχαίας Ν.Α. Αττικής για παραχώρηση χώρου στέγασης του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Ν.Α. Αττικής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
7.    Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 121.846,95 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Α΄ κατανομή 2018) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις  oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
8.    Παραχώρηση σχολάζοντος περιπτέρου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας , σύμφωνα με την Α.Π. 42254/1.9.2011 ανακοίνωση (από αναβολή) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
9.    Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη Προτάσεων-Πρακτικών των Συνεδριάσεων στις 18/12/2017 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2017 (από αναβολή)  (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
10.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
11.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή οδοστρωμάτων» (αρ.μελ. 51/2015) (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 
12.    Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (αρ.μελ. 67/2016) (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 
13.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από την ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
14.    Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 372 στην περιοχή Νέας Ευρυάλης του Δήμου μας (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
15.    Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 223 του Δήμου μας (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
16.    Λήψη απόφασης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας επί της οδού Κων.Αθανάτου. 
17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
18.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Σχολείων» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
19.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
20.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Δημοτικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
21.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
22.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)
23.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)
24.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (ΗW & SW) Πληροφορικής» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
25.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
26.    Διαγραφή χρεών σε χρηματικό κατάλογο από δαπάνη κατασκευής αποχέτευσης. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 
27.    Λήψη απόφασης επί της από 3.4.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
28.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
29.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)Γλυφάδα,4.5.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects