3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.1.18)

Γλυφάδα, 26.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 3024
Αριθμός Πρόσκλησης : 3 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα : 

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης με ημερομηνία 31-12-2017 που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects