1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (14.2.18)

Γλυφάδα, 9.2.2018
Αρ. Πρωτ. 4580
Αριθμός Πρόσκλησης: 1

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 14η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Σ.Καράγιωργα και Αγ.Νικολάου.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση εγκατάστασης φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Ζέππου και Αγ.Νικολάου.

3. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου επί της οδού Φοίβης, έμπροσθεν του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας σε νέα δημιουργούμενη θέση.

4. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας της «HUGGE E.E.» , νόμιμος εκπρόσωπος KARASYOVA DARYA , στην οδό Λαοδίκης αρ. 38 του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας «ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», στην οδό Φιλ. Εταιρείας αρ. 10 του Δήμου.

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 48935/2.11.2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη συμβολή των οδών Γ.Γεννηματά αρ. 59 και Αιγύπτου αρ. 28 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Δημήτριου.

7. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/2.4.2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 1 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO E.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης.

8. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας.

 Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects