12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.9.18)

Γλυφάδα, 3.9.2018
Aρ. Πρωτ. 24625
Αριθμός πρόσκλησης : 12 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση επί του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

2. Συζήτηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν του υπ΄αρ. πρωτ. 16746/08.06.2018 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας»

3. Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και καταβολή στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας για τα έτη 2012 και 2015, καθώς και προσδιορισμός αριθμού των δόσεων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

4. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 5η - 6η -7η και 8η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

5. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 από ανακατανομή έτους 2015, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, για κάλυψη επενδυτικών δαπανών συνολικού ποσού 500.000,00 € (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6. Αποδοχή χρηματικού ποσού 177.300,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

7. Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών , για το έτος 2017(εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

8. Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ ) έτους 2018 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

9. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

10. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

11. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» , σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

14. Eπί του με Α.Π. 21346/23.7.2018 αιτήματος του ΑΝΟΓ Γλυφάδας για τη χορήγηση συναίνεσης του Δήμου Γλυφάδας προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

15. Λήψη απόφασης για τροποποίηση κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

16. Προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς επί των οδών Ακροκορίνθου – Τυρίνθου – Παλαμηδίου (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

17. Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Μπόζου Ιωάννη του Θεόδωρου. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

 

 

Γλυφάδα,3.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

copyrights © 2018 Evolution Projects