14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (30.9.18)

Γλυφάδα, 24.9.2018
Aρ. Πρωτ. 26580
Αριθμός πρόσκλησης: 14

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2025 218
FAX: 213 2025 204
e-mail: dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1,2 και 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. με θέματα :

1. Αποδοχή της με Α.Π. 24623 από 3.9.2018 παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Ορέστη Τσάγκλα από τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συν.: Το υπ’ αριθμ. 26577/24.9.2018 έγγραφο.

 

Γλυφάδα, 24.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects