15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (30.9.18)

Γλυφάδα, 26.9.2018
Aρ. Πρωτ. 26911
Αριθμός πρόσκλησης : 15

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μεσ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.531,40€ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά : «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2018»
(εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

4. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

Γλυφάδα,26.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects