30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (12.9.18)

Γλυφάδα, 7.9.2018
Αρ. Πρωτ. 25120
Αριθμός Πρόσκλησης : 30

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 12η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

5.    Καθορισμός  όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

6.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά νέα  παροχή ισχύος 8 kVa με αριθμό 14451720 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του/της ακινήτου/εγκατάστασης στη διεύθυνση Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της  διαχείρισης  των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους ενός (1) υπαλλήλου (κλητήρα) του Δήμου

8.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο 

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο

12.     Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα                       
                                    
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects