33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (30.9.18)

Γλυφάδα, 26.9.2018
Αρ. Πρωτ. 26910
Αριθμός Πρόσκλησης : 33

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 30η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.15 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 
                                                    Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects