35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10.10.18)

Γλυφάδα, 5.10.2018
Αρ. Πρωτ. 27979
Αριθμός Πρόσκλησης : 35

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 10η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 

3.    Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Γλυφάδας και Κ.Α.Π.ΠΑ. έτους 2018 (με βάση το νέο σύστημα στοχοθεσίας και έλεγχος των οικονομικών στόχων μέσω αυτού)

4.    Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

5.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019

6.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019

7.    Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019

8.    Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019

9.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 


10.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»

11.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης ένστασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου και Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων»

12.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση δαπάνης που αφορά ταχυδρομικά τέλη

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects