7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24.10.18)

Γλυφάδα, 19.10.2018
Αρ. Πρωτ. 29411
Αριθμός Πρόσκλησης : 7

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες :  Παναγιώτα Κυριακίδου 
ΤΗΛΕΦ. : 213 2025231
 FAX :  2132025204


ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη  της     Επιτροπής
    Ποιότητας Ζωής 


    
Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,
την 24η  Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ.
για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα:
                                                                                 
1.    Επικαιροποίηση της 320/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός των χώρων στους οποίους να επιτρέπεται τα έτη 2019, 2020, 2021 η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια , κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) 

2.    Καθορισμός θέσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

3.    Καθορισμός του αριθμού των κενωθέντων περιπτέρων που θα παραχωρηθούν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο ΣΤ2 της παρ. Στ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.    Σύμφωνη γνώμη για μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Λαζαράκη 5 και Ζησιμοπούλου, σε νέα θέση επί της οδού Διαδόχου Παύλου στο ύψος αυτής με την οδό Ευρυάλης.

5.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «HYGGE E.E.» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. KARASYOVA DARYA του ANDRYI, επί της οδού Λαοδίκης αρ.38 του Δήμου μας

6.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.»,
επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 125 του Δήμου μας

                                                                            Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects