ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Γλυφάδας για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο, θα γίνει στις 17/1/2018.

copyrights © 2018 Evolution Projects