19η ειδική απολογισμού (7.11.18)

Γλυφάδα, 2.11.2018
Aρ. Πρωτ. 31407
Αριθμός πρόσκλησης : 19

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Διευθύντρια Οικονομικού
Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Υπόψη : Κου Μπατσούλη Γεώργιου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παργ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ.
με μοναδικό θέμα :

• Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και του Ισολογισμού του Δήμου της 15ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2015 – 31/12/2015).
(σχετ. η με αρ. 590/2018 απόφαση Ο.Ε.)

 


Γλυφάδα,2.11.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

copyrights © 2018 Evolution Projects