21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Προϋπολογισμός) (28.11.18)

Γλυφάδα, 23.11.2018
Aρ. Πρωτ. 34317
Αριθμός πρόσκλησης : 21

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

Σας προσκαλούμε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) σε συνδυασμό με τις σχετικές των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄)

σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

 

2. Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

 

3. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΠΑ, οικ. έτους 2019.

 

 

 

Γλυφάδα, 23.11.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects