22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.11.18)

Γλυφάδα, 23.11.2018
Aρ. Πρωτ. 34318
Αριθμός πρόσκλησης : 22

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

4. Λήψη απόφασης για ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική , Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.» οικ. έτους 2019 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

5. Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών, για το Α΄εξάμηνο του έτους 2018 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263/2018 Απόφασης του Δ.Σ. περί Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας , μετά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 683/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

7. Καθορισμός δαπάνης για τις εγκεκριμένες μορφές μνημάτων για τάφους 3ετούς χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

8. Kαθορισμός επιτρεπόμενων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4497/2017, μετά την από 3/11/2018 γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Ελληνικού της Δ/νσης Τροχαίας Ελληνικού. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

9. Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

10. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Γλυφάδας για το έργο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853 το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της πράξης «Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018. (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

13. Αποδοχή χρηματικού ποσού 16.242,31 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (μεταφορά πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης στην υπάλληλο Χριστοδουλοπούλου Ανδρομάχη του ίδιου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

14. Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το Χαμόγελο του παιδιού», για παραχώρηση χώρου, για την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου περιπτέρου, στην πλατεία Εσπερίδων από 29.12.2018 έως 23.12.2018 (εισηγητής Π.Κισκήρας)

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεά δεκαοχτώ (18) αμαξιδίων οδοκαθαριστών ιδιοκτησίας Δήμου Γλυφάδας στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, Νομού Εύβοιας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

16. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

17. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο (4) αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

18. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο (20) αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

 

Γλυφάδα 23.11.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects