25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.12.18)

Γλυφάδα, 21.12.2018
Aρ. Πρωτ. 38403
Αριθμός πρόσκλησης : 25

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (εισηγητής Π.Κισκήρας)

2. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 9η - 10η -11η και 12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ,που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 ( Δ΄κατανομή 2018) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης , σχολικού έτους 2019 – 2020 (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 10.824,30€ από μέρισμα της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου –Κατανομή έτους 2016 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από την χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθορισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την επιχορήγηση για οικονομική ενίσχυση του κοινωνικού έργου των Ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας

 

9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Ψαρέα Μελπομένης , Θεανοπούλου Αικατερίνης και Ευγενίδη Κυριάκου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τους. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

13. Διαγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής αποχέτευσης του κ. Ράλλη Ιωάννη του Χρήστου (κληρονόμοι) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

14. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στη Μαρίνα του Δήμου για τα έτη 2015 και 2016 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

15. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκάφους στη Μαρίνα του Δήμου για το έτος 2015 λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και επαναβεβαίωσής του. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που αποστέλλουμε, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις (23η και 24η), όπου το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (23η), και, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

 

Γλυφάδα 21.12.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects