Βοήθεια Στο Σπίτι

Το «Βοήθεια στο Σπίτι», λειτουργεί  ανελλιπώς στο Δήμο Γλυφάδας από τον Απρίλιο του 2004 έως και σήμερα και αποτελείται από τετραμελή ομάδα εργαζομένων, αποτελούμενη από τις ειδικότητες:


•    1 Κοινωνική Λειτουργό
•    1 Νοσηλεύτρια
•    2 Οικογενειακούς Βοηθούς

Απευθύνεται σε δύο κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:
•    Σε ηλικιωμένους (άνω των 70 ετών)
•    Σε έχοντες ποσοστό αναπηρίας >67%

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, είναι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή σε εκείνους που ημι -αυτοεξυπηρετούνται, κατά προτίμηση σε κείνους που διαβιούν μόνοι, με σημαντικό κριτήριο ένταξης την οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Συχνά το «Βοήθεια στο Σπίτι» παρεμβαίνει και σε περιπτώσεις κατάκοιτων, για να ανακουφίσει κυρίως τους φροντιστές τους.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
-    Αξιολόγηση και καταγραφή των κοινωνικών αναγκών.
-    Συντονισμός παρέμβασης- επιμερισμός και εποπτεία έργου.
-    Άσκηση  Κοινωνικής εργασίας με  Άτομα, Οικογένεια, Ομάδα και Κοινότητα.
-    Συμβουλευτική- ενημέρωση και διεκπεραίωση προνοιακών ζητημάτων.
-    Ψυχοκοινωνική στήριξη.
-    Εθελοντική δικτύωση.
-    Συντονισμός ιατρικών εξετάσεων και συνοδείες σε ιατρούς και λοιπές δομές δημοσίου συστήματος υγείας και όχι μόνο.
-    Καταγραφή στατιστικών στοιχείων.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
-    Εβδομαδιαία νοσηλευτική παρακολούθηση (μέτρηση ζωτικών σημείων).
-    Ενεσοθεραπεία / διάφορες νοσηλευτικές πράξεις.
-    Συνταγογραφήσεις.
-    Συνοδείες σε ιατρούς.
-    Ατομική υγιεινή (υποβοήθηση στην ατομική υγιεινή όσων το χρειάζονται).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
-    Εβδομαδιαία παροχή υπηρεσιών οικιακής φροντίδας σε όσους το χρειάζονται.
-    Ατομική υγιεινή.
-    Μικροαγορές και πληρωμή λογαριασμών /εξωτερικές εξυπηρετήσεις.
-    Συνταγογραφήσεις.

Στο σύνολο των 13 ετών συνεχούς λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ η μηνιαία δυναμική εξυπηρέτησης ανέρχεται περίπου στους 55-60 ωφελούμενους. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικάΠληροφορίες

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 2109690597

copyrights © 2018 Evolution Projects