Ωδείο

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το Μάρτιο του 1984, ως ίδιο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Προηγούμενα με βάση το ΒΔ 768/12-10-1965 λειτουργούσε ως Δημοτική Σχολή Μουσικής. Σκοπό έχει την πνευματική καλλιέργεια των νέων, την προσπόριση σ΄ αυτούς ενός πόρου ζωής, την ψυχαγωγία των κατοίκων και την καλή εμφάνιση του Δήμου κατά τις Εθνικές, θρησκευτικές  και τοπικές εορτές.

 Στεγάζεται σε νοικιασμένο κτίριο στην οδό Μυστρά 128 στη Γλυφάδα, ενώ στο Δήμο Γλυφάδας έχει δωρηθεί οικόπεδο με σκοπό ν’ ανεγερθεί σ΄ αυτό κτίριο για την άνετη και ευπρόσωπη στέγαση του.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του μπορεί να είναι από 5 ως 15. Σήμερα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 13μελής. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

α) Διοικητικό: Αποτελείται από 3 υπαλλήλους. 
β) Διδακτικό Προσωπικό του Ωδείου: Κατανέμεται όπως ακολουθεί:

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: 1
Καθηγητές και δάσκαλοι με σύμβαση έργου αορίστου χρόνου: 17
Καθηγητές και δάσκαλοι με σύμβαση έργου: 6
Σύνολο 24

 

1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

Ανώτερα και υποχρεωτικά θεωρητικά

 • Πιάνου
 • Φλάουτου
 • Κιθάρας
 • Κλαρινέτου
 • Σαξόφωνου
 • Ακορντεόν
 • Αρμόνιου
 • Προπαιδείας (Orff)
 • Φωνητικής
 • Σύνθεσης

ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Το Δημοτικό Ωδείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού , περά από τη μουσική κατάρτιση για την ερασιτεχνική ενασχόληση με τη Μουσική, απονέμει στους μαθητές του και με τις καθοριζόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού προϋποθέσεις, Πτυχία και Διπλώματα τα οποία αποτελούν εφόδιο για την επαγγελματική τους απασχόληση ως μουσικοί επαγγελματίες, ως καθηγητές σε Ωδεία, Δημοτικά Σχολεία και Γενικά ή Μουσικά Γυμνάσια – Λύκεια.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γίνονται από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι οποίες μπορούν να παραταθούν μέχρι και 20 Οκτώβριου με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές στο Ωδείο καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Είναι χαμηλά αφού το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων λειτουργίας του καλύπτεται από το Δήμο Γλυφάδας.
Τα ποσά της εγγραφής και των διδάκτρων κατά μήνα με ισχύ από το Σχολικό έτος 2008-2009 έχουν καθοριστει με τη Νο 44/2008 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τα ακόλουθα:

ΕΓΓΡΑΦΗ 35,00 €
ΠΡΟΚΤΑ/ΚΗ 55,00 €
ΚΑΤΩΤΕΡΑ 65,00 €
ΜΕΣΗ 75,00 €
ΑΝΩΤΕΡΑ 83,00 €
ΔΙΠΛΩΜΑ ( μετά το πτυχίο ή από το 4ο έτος Ανωτέρας) 105,00 €
ΕΙΔΙΚΟ ΩΔΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ 84,00 €
ΦΟΥΓΚΑ 90,00 €
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 72,00 €
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25,00 €
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 43,00 €
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 130,00 €

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών ηλικίας μέχρι 23 ετών, με βάση αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλουν το  ½ των καθοριζόμενων κάθε φορά διδάκτρων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

Σχολικό έτος 2007-2008 Αριθμός μαθητών 368
Σχολικό έτος 2008-2009 Αριθμός μαθητών 371
Σχολικό έτος 2009-2010 Αριθμός μαθητών 357

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση του μαθητή η Κηδεμόνα του ειδικού έντυπου που χορηγείται από το Ωδείο συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση )

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Κάρτα πολύτεκνου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ( Για πολύτεκνους και τρίτεκνους).

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 • Τα δίδακτρα των μαθητών για κάθε ειδικό μάθημα ή κατά σχολές και τάξεις μαζί με τα σχετικά υποχρεωτικά μαθήματα είναι ετήσια και καταβάλλονται κάθε μήνα( Σχολικό έτος διάρκεια 10 μήνες).
 • Μαθητής που γράφεται στο Ωδείο την πρώτη τριμηνία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα δίδακτρα των υπολοίπων τριμηνιών.
 • Μαθητής αν δεν μπορεί , λόγω ασθενείας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας, να παρακολουθήσει τα μαθήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν δικαιούται σε επιστροφή διδάκτρων ή συμψηφισμό για το διάστημα που δε φοίτησε
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, ο μαθητής οφείλει να κάνει έγγραφη αίτηση διακοπής στη γραμματεία του Ωδείου μέχρι το Φεβρουάριο του διανυόμενου σχολικού έτους, ειδάλλως, θα καταβάλει το υπόλοιπο των διδάκτρων .
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των διδάκτρων για χρονικό διάστημα πέρα  του έτους, θα γίνεται βεβαίωση  αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη ως Δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ , μετά των σχετικών προσαυξήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Διεύθυνση : Μυστρά 128, Άνω Γλυφάδα
Τ.Κ. 16561
Τηλ.: 210– 9600972 - 9614177
Φαξ : 210 – 9614177
e-mail: odeio@glyfada.gr

 

copyrights © 2018 Evolution Projects