Ειδικοί Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν.

Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Ο Απόστολος Γεωργούλας σπούδασε Νομική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα του Αστικού Δικαίου και στο Queen Mary University of Londonστο πρόγραμμα Computer andCommunications Law. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος σπούδασε νομική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτική επιστήμη & δημόσια διοίκηση στο University College London (UCL). Η διπλωματική του διατριβή είχε ως αντικείμενο την απορρόφηση από την ελληνική δημόσια διοίκηση των κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες "Ελεύθερος Τύπος", "Veto", "Athens News" και "Δημοκρατία". Έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος Υπουργού στα Υπουργεία Παιδείας, Ναυτιλίας & Αιγαίου και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μιλά άριστα αγγλικά και γαλλικά. 

copyrights © 2018 Evolution Projects