Ορέστης Τσάγκλας - Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του Γραφείου Δημάρχου
- του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της

copyrights © 2018 Evolution Projects