Παναγιώτης Κισκήρας - Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
- της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
- της Δημοτικής Συγκoiνωνίας.
- της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας  «FixMyCity» και του ηλεκτρονικού κέντρου που την υποστηρίζει και εν γένει ζητημάτων που άπτονται της εξυπηρέτησης των Δημοτών.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

copyrights © 2018 Evolution Projects