Τμήμα Λογιστικού

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Τμήμα Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως)

copyrights © 2018 Evolution Projects