Άννα Καυκά - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
•    της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
•    την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
•    σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

Δημήτρης Νιτσιόπουλος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Εσόδων

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Παιδείας.
- Δημοσίων Σχέσεων, της διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων και της μέριμνας για την εξωστρέφεια του Δήμου.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Ορέστης Τσάγκλας - Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του Γραφείου Δημάρχου
- του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της

Παναγιώτης Κισκήρας - Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
- της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
- της Δημοτικής Συγκoiνωνίας.
- της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας  «FixMyCity» και του ηλεκτρονικού κέντρου που την υποστηρίζει και εν γένει ζητημάτων που άπτονται της εξυπηρέτησης των Δημοτών.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Περικλής Δορκοφίκης - Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
- Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του

 

copyrights © 2018 Evolution Projects