Υποδομές ΑΜΕΑ

Ο δήμος μας έχει κατασκευάσει περισσότερες από 1800 ράμπες πεζοδρομίων για ΑΜΕΑ, ενώ έχει χαράξει και διαθέσει περισσότερες από 40 ειδικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ. Δείτε τις υποδομές αυτές στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη:


Powered by IntelligentCity CityRoutes

copyrights © 2018 Evolution Projects