Ευκαιρίες Εργασίας

22.04.2019

Τη σύναψη 684 συμβάσεων ορισμένου χρόνου ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών για τη στελέχωση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι λοιπών αντικαταβολών από τους ωφελούμενους καθώς και για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ. 

Ειδικότερα στο δήμο Γλυφάδας εγκρίθηκαν δέκα (10) συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Δείτε παρακάτω την σχετική απόφαση:

Απόφαση_Προσλήψεων.pdf

copyrights © 2018 Evolution Projects