Δημοτική Βιβλιοθήκη

Επαμεινώνδα 30 & Α. Τριάδας
Τηλέφωνο: 2109641298
Email: library@glyfada.gr

  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας βρίσκεται εντός του διασχολικού κέντρου Γλυφάδας, επί της οδού Αγίας Τριάδος και Επαμεινώνδα 30. Διαθέτει αναγνωστήριο 20 θέσεων, 14.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών, ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπου η χρήση τους προορίζεται για μελέτη και έρευνα, ενώ παρέχεται και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας είναι η προώθηση της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. Λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης που εξασφαλίζει στους χρήστες πρόσβαση στην γνώση και την πληροφορία, ενώ ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης της δράσης και του προγράμματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, προγραμματίζονται δράσεις ενηλίκων - Λέσχη Φιλαναγνωσίας, Εργαστήρι Γραφής, Σχολή Γονέων- παρουσιάσεις βιβλίων, δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ομιλίες για την ενημέρωση, την συνειδητοποίηση και την κατανόηση θεμάτων που  αφορούν όλους μας. Το πρόγραμμα των δράσεων αυτών ανακοινώνεται στο τέλος κάθε μήνα στην παρούσα ιστοσελίδα, αλλά και στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας στην προσπάθειά της να αναπτύξει έναν εποικοδομητικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας, διοργανώνει προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη  διαρκή επικοινωνία  Σχολείου και Βιβλιοθήκης. Τα προγράμματα απευθύνονται στις σχολικές τάξεις όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και  σχεδιάζονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων που επιθυμούν να συμμετέχουν,   ώστε να εξατομικεύονται και να καλύπτουν τις ανάγκες του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά, τα προγράμματα στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος  οι τάξεις είναι:

 • Γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη. Για όλες τις τάξεις όλων των βαθμίδων: Ξενάγηση όπου τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν το ρόλο της Βιβλιοθήκης ως χώρο γνώσης και ψυχαγωγίας.
 • Φιλαναγνωσία. Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Το πρόγραμμα συνδυάζει την αφήγηση με την εικαστική αγωγή. 
 • Βιβλιοερευνητική εργασία. Από Δ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εισάγει και να καθοδηγήσει τα παιδιά στην αναζήτηση, εύρεση και επεξεργασία του υλικού που υπάρχει στη βιβλιοθήκη για την εκπόνηση  ερευνητικής εργασίας της επιλογής τους.     
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Από Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Το παιχνίδι ως αρωγός στη διαδικασία της μάθησης   Για τη σχεδίαση και υλοποίηση των προγραμμάτων η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κρίνεται απαραίτητη.        

 

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι:


ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ: 08:30 - 17:30

ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:30 - 16:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30 - 19:30

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας -ΔΒΓ-, το κοινό οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να οδηγήσει στην απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο. 

 

Γενικοί Κανόνες 

 • Κατά την παραμονή τους στον χώρο οι Επισκέπτες/τριες οφείλουν να σέβονται τον χώρο, να τηρούν την ησυχία και να φροντίζουν ώστε να μην ενοχλούν με τη συμπεριφορά τους, τους άλλους αναγνώστες. Όροι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής ανάγνωσης. 
 • Η επίσκεψη και η χρήση των χώρων δεν επιτρέπεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων, εκτός εάν γίνεται προγραμματισμένα.
 • Οι Επισκέπτες/τριες οφείλουν να θέτουν το κινητό τους σε αθόρυβη λειτουργία, με την είσοδό τους στον χώρο.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο πάτωμα. 
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση φαγητού και ποτού.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση επίπλων και εξοπλισμού, καθώς και κάθε είδους τροποποίηση αυτών.
 • Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για προσωπικά αντικείμενα των Επισκεπτών/τριών που τυχόν χαθούν ή κλαπούν.

 

 Ασυνόδευτα Παιδιά 

 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή και η χρήση του χώρου σε παιδιά έως δώδεκα (12) ετών, τα οποία δεν συνοδεύονται από κηδεμόνα κτλ. 
 • Οι συνοδοί των παιδιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των παιδιών. 
 • Το προσωπικό δεν φέρει ευθύνη για παιδιά που τυχόν αφήνονται χωρίς επίβλεψη στους χώρους της. 

 

Δανεισμός / Αναγνωστήριο

Η πρόσβαση στο αναγνωστήριο είναι ελεύθερη για το κοινό.

Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι εξής: 

 • Δευτέρα και  Πέμπτη: 08:30 – 17:30 
 • Τρίτη και Τετάρτη: 08:30 – 16:30 
 • Παρασκευή: 08:30 – 19:30 
 • Επίσημες αργίες: Κλειστά 
 • Αύγουστος: 01/08 -20/08 Κλειστά

 Η εξυπηρέτηση των Εγγεγραμμένων Αναγνωστών/τριών γίνεται από τους εργαζόμενους στην ΔΒΓ.

 

Διαδικασία Δανεισμού 

 • Για το δανεισμό τεκμήριων απαιτείται η ύπαρξη ταυτότητας μέλους.
 • Για την έκδοση της ταυτότητας μέλους απαιτείται Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Αντίγραφο ΔΕΚΟ, Φωτογραφία και Αίτηση, με την οποία αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό αυτό. Επιτρέπεται η έκδοση ταυτότητας μόνο σε κάτοικο ή δημότη Γλυφάδας.
 • Η ταυτότητα είναι προσωπική. Σε περίπτωση απώλειας της, πρέπει να ενημερώνονται οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης προκειμένου να την ακυρώσουν και να εκδώσουν νέα.
 • Ο αναγνώστης μπορεί να δανείζεται μέχρι δύο (2) βιβλία για διάστημα δύο εβδομάδων.
 • Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής υποχρεούται να παραδώσει τα δανεισθέντα βιβλία. Χορηγείται παράταση προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες.

 

Πρόστιμα & Αποζημιώσεις 

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, υλικού και εξοπλισμού, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γλυφάδας, ο/η υπαίτιος/α της φθοράς οφείλει να αποζημιώσει την ΔΒΓ για το υλικό αυτό. Η αποζημίωση μπορεί να έχει μία από τις παρακάτω μορφές: 

 • Αντικατάσταση του φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού με καινούργιο, το οποίο θα είναι ίδιο, εκτός αν άλλως κρίνει η ΔΒΓ.
 • Αντικατάσταση του φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού με άλλο αντίστοιχης αξίας, ύστερα από συνεννόηση με την ΔΒΓ.
 • Χρηματική αποζημίωση, βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης/ εμπορικής του αξίας.

 

Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Χρήση Διαδικτύου 

 • Οι κοινόχρηστοι υπολογιστές αποτελούν μέρος της ΔΒΓ και η χρήση τους υπάγεται στους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της.
 • Για την χρήση των υπολογιστών συμπληρώνεται φόρμα χρήσης.
 • Το προσωπικό της ΔΒΓ, στο μέτρο του δυνατού, μπορεί να υποστηρίξει τους χρήστες σε θέματα λειτουργίας των Η/Υ κ.λπ.
 • Η χρήση των υπολογιστών επιτρέπεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες.
 • Για τη χρήση των υπολογιστών από παιδιά δημοτικού είναι απαραίτητη η συναίνεση του γονέα / κηδεμόνα που πρέπει να τα συνοδεύει.
 • Η ΔΒΓ διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει μέρος ή το σύνολο των υπολογιστών για λόγους που συνδέονται με προγραμματισμένες δραστηριότητες, συντήρηση κ.λπ..
 • Οποιαδήποτε επέμβαση στον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό απαγορεύεται.
 • Δεν επιτρέπεται η διαγραφή, αλλαγή, αναβάθμιση ή/και προσθήκη λογισμικού και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή.
 • Οι Επισκέπτες/τριες πρέπει να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες στο αρμόδιο προσωπικό και να μην προσπαθούν να τα επιδιορθώσουν μόνοι/ες τους.
 • Οι Επισκέπτες/τριες δεν μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους στους υπολογιστές.  
 • Η αντιγραφή ή το downloading από το Διαδίκτυο οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού (μουσική, video κ.λπ.), του οποίου οι χρήστες δεν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα ή νόμιμη άδεια χρήσης, απαγορεύεται ρητά.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών και του εξοπλισμού εν γένει της ΔΒΓ για παράνομους σκοπούς ή κατά τρόπο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη.
 • Οι Επισκέπτες/τριες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους χώρους των υπολογιστών και τον εξοπλισμό και να συμμορφώνονται στους γενικούς κανόνες χρήσης τους.

 

Χρήση του Διαδικτύου 

 • Οι Επισκέπτες/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τους υπολογιστές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου.
 • Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το ασύρματο δίκτυο (WIFI) που και να συνδέονται δωρεάν με τις προσωπικές τους συσκευές.  
 • Οι Επισκέπτες/ριες, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι/ες για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και για το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Η εμφάνιση υλικού με βίαιη, ρατσιστική, προσβλητική ή σεξουαλική χροιά, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και η πρόσβαση σε παράνομο υλικό δεν επιτρέπεται.
 • Η ΔΒΓ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλεια δεδομένων ή βλάβη λογισμικού ή εξοπλισμού που προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου που προσφέρει. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΑΠΡΙΛΙΟΥ_2019.pdf

copyrights © 2018 Evolution Projects