Κοινωνική Μέριμνα

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Γλυφάδας προσφέρουν συστηματικά στήριξη σε πλήθος πολιτών, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες, πιστεύοντας στην δύναμη της προσφοράς και την αλληλεγγύη των πολιτών μας, έχουμε κατορθώσει να στηρίζουμε σταθερά οκτακόσιες πενήντα πέντε  (855) οικογένειες που αριθμούν 1.700 μέλη, με είδη διατροφής, καθαριότητας και υγιεινής, είδη ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια κ.α..

 

Στο Δήμο Γλυφάδας λειτουργούν οι εξής Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Κοινωνικό Συσσίτιο
 • Κοινωνικό Ιατρείο
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο
 • Γραφείο Ψυχολόγων
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Κέντρο Πρόληψης Υγείας

 

Δικαιούχοι των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών μπορεί να είναι:

 • Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας
 • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας
 • Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.
 • Κατά περίπτωση, θα μπορούν εξυπηρετούνται και Δημότες μας, οι οποίοι κατοικούν σε άλλες περιοχές και εφόσον καταθέσουν βεβαίωση από το Δήμο όπου κατοικούν ότι δεν λαμβάνουν ενίσχυση από αυτόν.

 

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Κ.Α.Π.Η

Τα κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) αποτελούν ένα κοινωνικό θεσμό στην υπηρεσία των ατόμων της 3ης ηλικίας του Δήμου. Σκοπός τους είναι η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ώστε αυτά να παραμένουν ενεργά στην οικογένεια και στην κοινότητα.

Μέλη
Μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργεί το Κέντρο, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων. Ο αριθμός των μελών κάθε κέντρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 300 μέλη και μικρότερος από 50. Ο αριθμός αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή και όχι στα εγγεγραμμένα μέλη.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα παρέχονται:
- Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους,
- Φυσικοθεραπεία,
- Εργοθεραπεία,
- Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι΄αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης μέσα και έξω από το σπίτι,
- Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
- Οργανωμένη ψυχαγωγία,
- Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κ.λ.π. και βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.

Στο Δήμο Γλυφάδας το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. που βρίσκεται στον Αγ. Τρύφωνα, τηλ.: 210 96 51 207

Παραρτήματα υπάρχουν:
Βορείου Ηπείρου 107 – Πλ. Καραϊσκάκη – τηλ.: 210 96 43 243
Αγίας Τριάδας 20 – Αγ. Τριάδα – τηλ.: 210 96 30 826
Αγίου Νικολάου – Ήρας 27 – τηλ.: 210 89 82 664
Άνω Γλυφάδας – Σοφίας Βέμπο 18– τηλ.: 210 96 26 493

Από 4 Φεβρουαρίου 2019, ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο, σύγχρονο ΚΑΠΗ της πόλης. Το καινούργιο ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) του Δήμου Γλυφάδας βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Σοφίας Βέμπο και Υψηλάντου.

Βοήθεια Στο Σπίτι

Το «Βοήθεια στο Σπίτι», λειτουργεί  ανελλιπώς στο Δήμο Γλυφάδας από τον Απρίλιο του 2004 έως και σήμερα και αποτελείται από τετραμελή ομάδα εργαζομένων, αποτελούμενη από τις ειδικότητες:


•    1 Κοινωνική Λειτουργό
•    1 Νοσηλεύτρια
•    2 Οικογενειακούς Βοηθούς

Απευθύνεται σε δύο κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:
•    Σε ηλικιωμένους (άνω των 70 ετών)
•    Σε έχοντες ποσοστό αναπηρίας >67%

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, είναι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή σε εκείνους που ημι -αυτοεξυπηρετούνται, κατά προτίμηση σε κείνους που διαβιούν μόνοι, με σημαντικό κριτήριο ένταξης την οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Συχνά το «Βοήθεια στο Σπίτι» παρεμβαίνει και σε περιπτώσεις κατάκοιτων, για να ανακουφίσει κυρίως τους φροντιστές τους.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
-    Αξιολόγηση και καταγραφή των κοινωνικών αναγκών.
-    Συντονισμός παρέμβασης- επιμερισμός και εποπτεία έργου.
-    Άσκηση  Κοινωνικής εργασίας με  Άτομα, Οικογένεια, Ομάδα και Κοινότητα.
-    Συμβουλευτική- ενημέρωση και διεκπεραίωση προνοιακών ζητημάτων.
-    Ψυχοκοινωνική στήριξη.
-    Εθελοντική δικτύωση.
-    Συντονισμός ιατρικών εξετάσεων και συνοδείες σε ιατρούς και λοιπές δομές δημοσίου συστήματος υγείας και όχι μόνο.
-    Καταγραφή στατιστικών στοιχείων.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
-    Εβδομαδιαία νοσηλευτική παρακολούθηση (μέτρηση ζωτικών σημείων).
-    Ενεσοθεραπεία / διάφορες νοσηλευτικές πράξεις.
-    Συνταγογραφήσεις.
-    Συνοδείες σε ιατρούς.
-    Ατομική υγιεινή (υποβοήθηση στην ατομική υγιεινή όσων το χρειάζονται).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
-    Εβδομαδιαία παροχή υπηρεσιών οικιακής φροντίδας σε όσους το χρειάζονται.
-    Ατομική υγιεινή.
-    Μικροαγορές και πληρωμή λογαριασμών /εξωτερικές εξυπηρετήσεις.
-    Συνταγογραφήσεις.

Στο σύνολο των 13 ετών συνεχούς λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ η μηνιαία δυναμική εξυπηρέτησης ανέρχεται περίπου στους 55-60 ωφελούμενους. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικάΠληροφορίες

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 2109690597

Κέντρο Κοινότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Γλυφάδας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00, θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Γλυφάδας θα έχει ρόλο επικουρικό/υποστηρικτικό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Η Δομή προβλέπεται να στεγαστεί στο κτίριο 4 (διεύθυνση Μυστρά 1) του κτιριακού συγκροτήματος επί των οδών Μυστρά ΚΑΙ Επιδαύρου που μισθώθηκε από το Δήμο (Ιδιωτικό Συμφωνητικό με Α.Π. 60241/16.11.2012) προς στέγαση της κοινωνικής υπηρεσίας και των κοινωνικών δομών του Δήμου. Το κτίριο είναι προσβάσιμο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (βρίσκεται πλησίον στάσης λεωφορείου) και κάθε είδους όχημα αλλά και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Για της ανάγκες Κέντρου Κοινότητας θα γίνει πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Ψυχολόγος.

Περίοδος λειτουργίας: 01/11/2017 - 31/10/2020
Ωφελούμενοι που έχουν εξυπηρετηθεί: 1155
Ωφελούμενοι που εξυπηρετήθηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες: 34
Μέσος όρος ωφελούμενων που εξυπηρετούνται την ημέρα: 9
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Εργασίες Κ.Ε.Α.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΜΥΣΤΡΑ 1, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 16562
Ευφροσύνη Γαλανοπούλου, Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
2109647021 (fax) 2109647021 grafeiokp@glyfada.gr
Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Γλυφάδας στην προσπάθεια του να ανακουφίσει τις καθημερινές ανάγκες των οικονομικά αδύνατων δημοτών του και να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Μια υπηρεσία όπου οι κοινωνικά ευπαθείς πολίτες, μπορούν να προμηθευτούν είδη διατροφής, καθαριότητας και υγιεινής, είδη ιματισμού, ένδυσης, υπόδησης και παιχνίδια.

Στα διατιθέμενα προϊόντα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ασφαλείας, εξασφαλίζονται όλες οι συνθήκες υγιεινής και αποθήκευσης, ενώ προέρχονται από καταστήματα, επιλεγμένους προμηθευτές, αλλά και προσφορές πολιτών.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αρχιπελάγους 29, Γλυφάδα
Τηλέφωνα: 2109608973
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 17:00

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στην στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, παρέχοντας σε ωφελούμενα άτομα του Δήμου Γλυφάδας δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Το σύνολο των φαρμάκων και του συναφούς υλικού και προϊόντων εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων αλλά και πολιτών.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αρχιπελάγους 29, Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 2109602054
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 15:00

Κοινωνικό Ιατρείο

Το Κοινωνικό Ιατρείο στοχεύει στην βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, παρέχοντας δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, καθώς και υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, σε ανασφάλιστους πολίτες (ενήλικες και παιδιά) και στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και έχει ως γνώμονα την ευαισθητοποίηση και την εθελοντική προσφορά των εμπλεκόμενων με την υγεία φορέων, ιδιωτών ιατρών και λοιπών ειδικοτήτων.
Οι κάτοικοι Γλυφάδας που επιθυμούν να επισκεφτούν το Κοινωνικό Ιατρείο θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό ότι είναι ανασφάλιστοι ή να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση την οποία θα λάβουν από το Κοινωνικό Ιατρείο.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αρχιπελάγους 29, Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 2109602054

Κοινωνικό Συσσίτιο

Το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Γλυφάδας εξυπηρετήσει άτομα τα οποία έχουν πληγεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση της εποχής που διανύουμε και να επιδιώκει να ανακουφίσει εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν πλέον βασικές ανάγκες όπως η σίτιση. Η Δομή παροχής συσσιτίων παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σε καθημερινή βάση, πληρώντας τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Τα προϊόντα για την τροφοδοσία των γευμάτων, προσφέρονται από τοπικές επιχειρήσεις, εργαστήρια και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς και από εθελοντές. Παράλληλα, η Δομή Παροχής Συσσιτίων διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από συναφείς επιχειρήσεις και πολίτες.

Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης, που εξυπηρετούνται μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 29 & Αριστίππου, Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 2109608973

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Γλυφάδας έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου, των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου.Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Γλυφάδας έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Λυκείου, των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου. Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, όπου διδάσκουν αξιόλογοι εθελοντές καθηγητές, πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας των τριών τάξεων του Ενιαίου Γενικού Λυκείου και των τριών κατευθύνσεων: θετικής, θεωρητικής και Τεχνολογικής, καθώς και προγράμματα Πανελλήνιων Εξετάσεων.Συγκεκριμένα τα μαθήματα είναι: Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία, Έκθεση, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

• Στα οικεία σχολεία

• Στο γραφείο Σχολικών Φυλάκων του 5ου Γενικού Λυκείου (8:00 – 20:00) 

Γραφείο Ψυχολόγου

Το Γραφείο Ψυχολόγου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες που ζουν ή εργάζονται στη Γλυφάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία πρωτοβάθμια, κοινοτική υπηρεσία που σαν στόχο έχει την πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας, δηλαδή  την πρώιμη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών, τη συμβολή στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων, τη ψυχοκοινωνική μέριμνα και τη συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα.


Η Πρόληψη και Προαγωγή ψυχικής υγείας με την κατάλληλη στελέχωση εφαρμόζεται μέσω:

 • Των ατομικών συνεδριών
  • Ψυχολογική παρακολούθηση /υποστηρικτική
  • Συμβουλευτική ενηλίκων
  • Παρεμβάσεων σε ζευγάρια και οικογένειες
  • Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους
  • Θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά και τους εφήβους
  • Συμβουλευτική υποστηρικτική στους γονείς
 • Των παρεμβάσεων στην κρίση (συμπεριλαμβανομένων και των κατ΄ οίκων επισκέψεων για περιστατικά που αδυνατούν να μετακινηθούν).
 • Της ευαισθητοποίησης και αγωγής της Κοινότητας σε σχέση με τα ζητήματα ψυχικής υγείας.
 • Της στενής συνεργασίας και διασύνδεσης με Κοινοτικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Εισαγγελίες, Αστυνομία, Ιδρύματα, Νοσοκομεία κ.λ.π.).
 • Της άμεσης συνεργασίας και υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών της περιοχής καθώς και με ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε μαθητές και γονείς (π.χ. ομάδες εφήβων, ομάδες γονέων, σεμινάρια).
 • Της παροχής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (πρακτική άσκηση φοιτητών).

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 34 & Τσιτσάνη, Γλυφάδα

Τηλέφωνο: 2109647021

Κέντρο Πρόληψης

Το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας (Κ.Π.Γ.) συστάθηκε το 1998  μετά από σύμβαση που υπέγραψε το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης 4 Δήμων: Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικού (Κ.Κ.Π.) με τον οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.Ν.Α).

 

Στόχος του Κέντρου είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των κατοίκων της κοινότητας της Γλυφάδας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και ανατρεπτικών γεγονότων, έτσι ώστε να μη χρειάζονται κανενός είδους εξάρτηση.

   
Στο πλαίσιο της πρόληψης οργανώνονται βιωματικά σεμινάρια και ομάδες  για τις ακόλουθες κατηγορίες  με στόχο την εκπαίδευση τους σε δεξιότητες:

 • Γονείς: που έχει ανάγκη στη σύγχρονη εποχή ο γονεϊκός ρόλος.
 • Εκπαιδευτικούς: (Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Καθηγητές), οι οποίες τους βοηθούν να χειρίζονται καλύτερα την τάξη.
 • Ζευγάρια: για να έχουν μια λειτουργική συντροφική σχέση.
 • Έφηβοι: για να επιλέξουν σωστό προσανατολισμό ζωής.
 • Παιδιά: ανάδειξης της δημιουργικότητας των παιδιών.
 • Ενήλικες: διερεύνησης και επεξεργασίας προσωπικών θεμάτων των ενηλίκων

 

Το Κ.Π.Γ. συνεργάζεται με σχολεία και υλοποιεί προγράμματα προαγωγής και ψυχικής υγείας σε αυτά.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

 

Διεύθυνση: Όλγας 2, Άνω Γλυφάδα. 

Τηλέφωνο: 2109601364

Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή  9:00 - 14:00

Δικαιούχοι κοινωνικών δομών - Δικαιολογητικά

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Γλυφάδας προσφέρουν συστηματικά στήριξη σε πλήθος πολιτών, που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες, πιστεύοντας στην δύναμη της προσφοράς και την αλληλεγγύη των πολιτών μας, έχουμε κατορθώσει να στηρίζουμε σταθερά οκτακόσιες πενήντα πέντε  (855) οικογένειες που αριθμούν 1.700 μέλη, με είδη διατροφής, καθαριότητας και υγιεινής, είδη ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια κ.α..

 

Στο Δήμο Γλυφάδας λειτουργούν οι εξής Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Κοινωνικό Συσσίτιο
 • Κοινωνικό Ιατρείο
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο
 • Γραφείο Ψυχολόγων
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Κέντρο Πρόληψης Υγείας

 

Δικαιούχοι των προγραμμάτων των Κοινωνικών Δομών μπορεί να είναι:

 • Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας
 • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας
 • Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.
 • Κατά περίπτωση, θα μπορούν εξυπηρετούνται και Δημότες μας, οι οποίοι κατοικούν σε άλλες περιοχές και εφόσον καταθέσουν βεβαίωση από το Δήμο όπου κατοικούν ότι δεν λαμβάνουν ενίσχυση από αυτόν.

 

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα ιδιόκτητα ακίνητα
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα
 3. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 4. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή Μέλους άλλων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 5. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ
 6. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλεια ανηλίκων εάν υπάρχουν
 7. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 9. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου, το οποίο να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

Σημείωση: Τα συγκεκριμένα  δικαιολογητικά δεν ισχύουν για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

copyrights © 2018 Evolution Projects