Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας κάθε δημότης έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του δήμου μας, να κάνει αίτηση και να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του στο δήμο ή στο Κ.Ε.Π.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Προς το παρόν η υπηρεσία διατίθεται για την έκδοση των κάτωθι ψηφιακών πιστοποιητικών / βεβαιώσεων:

- Βεβαίωση ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
- Βεβαίωση ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
- Βεβαίωση ΤΑΠ για οικόπεδα

Η σταδιακή ενσωμάτωση των υπηρεσιών του δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων άλλων κατηγοριών στο άμεσο μέλλον.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών πατήστε εδώ και επιλέξτε το πλήκτρο "Σύνδεση στο taxisnet"

copyrights © 2018 Evolution Projects