2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21.3.18)

Γλυφάδα, 16.3.2018
Αρ. Πρωτ. 8585
Αριθμός Πρόσκλησης: 2

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Γλυφάδας.

2. Σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετική με υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου

3. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 223 του Δήμου Γλυφάδας.

4. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 372 στην περιοχή Νέας Ευρυάλης του Δήμου Γλυφάδας.

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 48935/2.11.2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη συμβολή των οδών Γ.Γεννηματά αρ. 59 και Αιγύπτου αρ. 28 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Δημήτριου.

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/2.4.2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 1 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO E.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects