7η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24.10.18)

Γλυφάδα, 19.10.2018
Αρ. Πρωτ. 29411
Αριθμός Πρόσκλησης : 7

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες :  Παναγιώτα Κυριακίδου 
ΤΗΛΕΦ. : 213 2025231
 FAX :  2132025204


ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη  της     Επιτροπής
    Ποιότητας Ζωής 


    
Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,
την 24η  Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ.
για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα:
                                                                                 
1.    Επικαιροποίηση της 320/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός των χώρων στους οποίους να επιτρέπεται τα έτη 2019, 2020, 2021 η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια , κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) 

2.    Καθορισμός θέσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

3.    Καθορισμός του αριθμού των κενωθέντων περιπτέρων που θα παραχωρηθούν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο ΣΤ2 της παρ. Στ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.    Σύμφωνη γνώμη για μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Λαζαράκη 5 και Ζησιμοπούλου, σε νέα θέση επί της οδού Διαδόχου Παύλου στο ύψος αυτής με την οδό Ευρυάλης.

5.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «HYGGE E.E.» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. KARASYOVA DARYA του ANDRYI, επί της οδού Λαοδίκης αρ.38 του Δήμου μας

6.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.»,
επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 125 του Δήμου μας

                                                                            Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2.10.18)

Γλυφάδα, 28.9.2018
Αρ. Πρωτ. 27174
Αριθμός Πρόσκλησης : 6

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 


Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 2α  Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ.για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα:


1.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα    υγειονομικού ενδιαφέροντος του KING DEELAN επί της οδού Δημ. Γούναρη   αρ. 85 του Δήμου μας

2.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου   χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Α.ΚΛΗΜΗ-Χ.ΦΛΟΚΑΛΗ Ο.Ε.», επί  της οδού Αρχιπελάγους  αρ. 68Β του Δήμου μας

3.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου   χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΔΕΙΠΝΟΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Φοίβης αρ. 17 του Δήμου μας

4.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, επί της οδού    Μυκάλης 2 και Γούναρη 23 του Δήμου μας

5.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επί της οδού Κονδύλη  αρ. 7 του Δήμου μας
                                                                                 

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (27.6.18)

Γλυφάδα, 22.6.2018
Αρ. Πρωτ. 18120
Αριθμός Πρόσκλησης: 5

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Γλυφάδας

2. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων , διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 9 του Δήμου μας. (3G60 RESTAURANTS LTD)

3. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων , διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας. (SEA SPICE)

4. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων , διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 81 του Δήμου μας. (MOMMIX)

5. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων , διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας. (PERE UBU)

6. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων , διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Σάββα Λαζαρίδη αρ. 3 του Δήμου μας.(O ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

7. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κύπρου αρ. 48 του Δήμου μας (ΟΗ ΜΑΜΑ CAFÉ)

8. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΣ – Α.ΜΑΡΓΟΣ Ο.Ε.» επί της οδού Μ.Μπότσαρη αρ. 13 του Δήμου μας (ΙL SALOTTO)

 Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (13.6.18)

Γλυφάδα, 8.6.2018
Αρ. Πρωτ. 16818
Αριθμός Πρόσκλησης : 4

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 13η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 9 του Δήμου μας. (3G60 RESTAURANTS LTD)

2. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας. (SEA SPICE)

3. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 81 του Δήμου μας. (MOMMIX)

4. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας. (PERE UBU)

5. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Σάββα Λαζαρίδη αρ. 3 του Δήμου μας.(O ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

 Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (9.5.18)

Γλυφάδα, 4.5.2018
Αρ. Πρωτ. 13247
Αριθμός Πρόσκλησης: 3

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 9η  Μαΐου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το  παρακάτω θέμα:

•    Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας.

             


                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                        
                                                                                  Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21.3.18)

Γλυφάδα, 16.3.2018
Αρ. Πρωτ. 8585
Αριθμός Πρόσκλησης: 2

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Γλυφάδας.

2. Σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετική με υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου

3. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 223 του Δήμου Γλυφάδας.

4. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 372 στην περιοχή Νέας Ευρυάλης του Δήμου Γλυφάδας.

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 48935/2.11.2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη συμβολή των οδών Γ.Γεννηματά αρ. 59 και Αιγύπτου αρ. 28 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Δημήτριου.

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/2.4.2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 1 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO E.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (14.2.18)

Γλυφάδα, 9.2.2018
Αρ. Πρωτ. 4580
Αριθμός Πρόσκλησης: 1

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 14η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Σ.Καράγιωργα και Αγ.Νικολάου.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση εγκατάστασης φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Ζέππου και Αγ.Νικολάου.

3. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου επί της οδού Φοίβης, έμπροσθεν του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας σε νέα δημιουργούμενη θέση.

4. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας της «HUGGE E.E.» , νόμιμος εκπρόσωπος KARASYOVA DARYA , στην οδό Λαοδίκης αρ. 38 του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας «ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ», στην οδό Φιλ. Εταιρείας αρ. 10 του Δήμου.

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 48935/2.11.2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη συμβολή των οδών Γ.Γεννηματά αρ. 59 και Αιγύπτου αρ. 28 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Δημήτριου.

7. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 13268/2.4.2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ» στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 1 του Δήμου μας που έχει εκδοθεί στο όνομα της «PASTA E PIZZA DI VINCENZO E.Π.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης.

8. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Γιαννιτσοπούλου αρ.1 του Δήμου μας.

 Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects