6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2.10.18)

Γλυφάδα, 28.9.2018
Αρ. Πρωτ. 27174
Αριθμός Πρόσκλησης : 6

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 


Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 2α  Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ.για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα:


1.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα    υγειονομικού ενδιαφέροντος του KING DEELAN επί της οδού Δημ. Γούναρη   αρ. 85 του Δήμου μας

2.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου   χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Α.ΚΛΗΜΗ-Χ.ΦΛΟΚΑΛΗ Ο.Ε.», επί  της οδού Αρχιπελάγους  αρ. 68Β του Δήμου μας

3.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου   χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΔΕΙΠΝΟΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Φοίβης αρ. 17 του Δήμου μας

4.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, επί της οδού    Μυκάλης 2 και Γούναρη 23 του Δήμου μας

5.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επί της οδού Κονδύλη  αρ. 7 του Δήμου μας
                                                                                 

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects