Αναβολή 25ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Γλυφάδα, 27.12.2018
Αρ.Πρωτ. 38686

 

Προς :
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοινοποίηση :
Κο Δήμαρχο

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Ύστερα από επικοινωνία μας με μεγάλο αριθμό δημοτικών συμβούλων όπου μας ενημέρωσαν ότι αδυνατούν να παραστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της εορταστικής περιόδου που διανύουμε , σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ενημερωθείτε για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της με νέα πρόσκληση.

 

Ευχαριστώ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος

25η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.12.18)

Γλυφάδα, 21.12.2018
Aρ. Πρωτ. 38403
Αριθμός πρόσκλησης : 25

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (εισηγητής Π.Κισκήρας)

2. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 9η - 10η -11η και 12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ,που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 ( Δ΄κατανομή 2018) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης , σχολικού έτους 2019 – 2020 (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 10.824,30€ από μέρισμα της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου –Κατανομή έτους 2016 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από την χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθορισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την επιχορήγηση για οικονομική ενίσχυση του κοινωνικού έργου των Ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας

 

9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Ψαρέα Μελπομένης , Θεανοπούλου Αικατερίνης και Ευγενίδη Κυριάκου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τους. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

13. Διαγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής αποχέτευσης του κ. Ράλλη Ιωάννη του Χρήστου (κληρονόμοι) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

14. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στη Μαρίνα του Δήμου για τα έτη 2015 και 2016 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

15. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκάφους στη Μαρίνα του Δήμου για το έτος 2015 λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και επαναβεβαίωσής του. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που αποστέλλουμε, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις (23η και 24η), όπου το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (23η), και, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

 

Γλυφάδα 21.12.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (21.12.18)

Γλυφάδα, 17.12.2018
Aρ. Πρωτ. 37712
Αριθμός πρόσκλησης : 24

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (εισηγητής Π.Κισκήρας)

2. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 9η - 10η -11η και 12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ,που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 ( Δ΄κατανομή 2018) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης , σχολικού έτους 2019 – 2020 (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 10.824,30€ από μέρισμα της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου –Κατανομή έτους 2016 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από την χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθορισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την επιχορήγηση για οικονομική ενίσχυση του κοινωνικού έργου των Ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας

 

9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Ψαρέα Μελπομένης , Θεανοπούλου Αικατερίνης και Ευγενίδη Κυριάκου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τους. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

13. Διαγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής αποχέτευσης του κ. Ράλλη Ιωάννη του Χρήστου (κληρονόμοι) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

14. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στη Μαρίνα του Δήμου για τα έτη 2015 και 2016 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

15. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκάφους στη Μαρίνα του Δήμου για το έτος 2015 λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και επαναβεβαίωσής του. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

 

Γλυφάδα 17.12.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.18)

Γλυφάδα, 13.12.2018
Aρ. Πρωτ. 37211
Αριθμός πρόσκλησης : 23

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2025 218
FAX: 213 2025 204
e-mail: dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

Αριθμός πρόσκλησης : 23

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (εισηγητής Π.Κισκήρας)

2. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 9η - 10η -11η και 12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ,που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 ( Δ΄κατανομή 2018) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης , σχολικού έτους 2019 – 2020 (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 10.824,30€ από μέρισμα της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου –Κατανομή έτους 2016 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από την χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθορισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την επιχορήγηση για οικονομική ενίσχυση του κοινωνικού έργου των Ιερών Ναών της Μητρόπολης Γλυφάδας

 

9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Ψαρέα Μελπομένης , Θεανοπούλου Αικατερίνης και Ευγενίδη Κυριάκου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τους. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

13. Διαγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής αποχέτευσης του κ. Ράλλη Ιωάννη του Χρήστου (κληρονόμοι) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

14. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στη Μαρίνα του Δήμου για τα έτη 2015 και 2016 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

15. Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκάφους στη Μαρίνα του Δήμου για το έτος 2015 λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και επαναβεβαίωσής του. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

 

 

Γλυφάδα 13.12.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Προϋπολογισμός) (28.11.18)

Γλυφάδα, 23.11.2018
Aρ. Πρωτ. 34317
Αριθμός πρόσκλησης : 21

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

Σας προσκαλούμε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) σε συνδυασμό με τις σχετικές των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄)

σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

 

2. Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

 

3. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΠΑ, οικ. έτους 2019.

 

 

 

Γλυφάδα, 23.11.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.11.18)

Γλυφάδα, 23.11.2018
Aρ. Πρωτ. 34318
Αριθμός πρόσκλησης : 22

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

4. Λήψη απόφασης για ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική , Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.» οικ. έτους 2019 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

5. Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών, για το Α΄εξάμηνο του έτους 2018 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263/2018 Απόφασης του Δ.Σ. περί Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας , μετά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 683/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

7. Καθορισμός δαπάνης για τις εγκεκριμένες μορφές μνημάτων για τάφους 3ετούς χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

8. Kαθορισμός επιτρεπόμενων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4497/2017, μετά την από 3/11/2018 γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Ελληνικού της Δ/νσης Τροχαίας Ελληνικού. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

9. Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

10. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Γλυφάδας για το έργο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853 το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της πράξης «Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018. (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

13. Αποδοχή χρηματικού ποσού 16.242,31 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (μεταφορά πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης στην υπάλληλο Χριστοδουλοπούλου Ανδρομάχη του ίδιου Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

14. Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το Χαμόγελο του παιδιού», για παραχώρηση χώρου, για την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου περιπτέρου, στην πλατεία Εσπερίδων από 29.12.2018 έως 23.12.2018 (εισηγητής Π.Κισκήρας)

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεά δεκαοχτώ (18) αμαξιδίων οδοκαθαριστών ιδιοκτησίας Δήμου Γλυφάδας στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, Νομού Εύβοιας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

16. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

17. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο (4) αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

18. Λήψη απόφασης επί της από 8.11.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο (20) αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

 

Γλυφάδα 23.11.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

19η ειδική απολογισμού (7.11.18)

Γλυφάδα, 2.11.2018
Aρ. Πρωτ. 31407
Αριθμός πρόσκλησης : 19

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Διευθύντρια Οικονομικού
Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Υπόψη : Κου Μπατσούλη Γεώργιου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παργ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ.
με μοναδικό θέμα :

• Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και του Ισολογισμού του Δήμου της 15ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2015 – 31/12/2015).
(σχετ. η με αρ. 590/2018 απόφαση Ο.Ε.)

 


Γλυφάδα,2.11.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.11.18)

Γλυφάδα, 2.11.2018
Aρ. Πρωτ. 31408
Αριθμός πρόσκλησης : 20

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ , για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Ομάδα Β5 [Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου] συνολικής πρ/σας δαπάνης , δύο (2) έτη και δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους , ποσού 56.018,16 € (συμ/νου ΦΠΑ), στο πλαίσιο του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου» (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

2. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

4. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Καθορισμός θέσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 4497/2017.(σχετ. απόφαση ΕΠΖ) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

7. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά τη με αρ.πρωτ. 77199/26196/1.10.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/μενης Διοίκησης Αττικής (σχετ. απόφαση ΟΕ)

8. Επικαιροποίηση της 320/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Επανακαθορισμός των χώρων στους οποίους να επιτρέπεται τα έτη 2019,2020,2021 η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια ,κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.2946/2001 ( ΦΕΚ 224 Α’ ) (σχετ. απόφαση ΕΠΖ) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 (Γ΄ κατανομή 2018) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

10. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

11. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (αρ. μελ. 67/2016) , που εκτελείται από την ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

13. Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (αρ. μελ. 84/2017) που εκτελείται από την ανάδοχο «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

15. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έκτασης όμορης προς το Νέο Κοιμητήριο Δήμου Γλυφάδας

16. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

17. Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου, βεβαιωμένων πριν τη σύσταση ίδιας Ταμειακής Υπηρεσίας στο Δήμο Γλυφάδας, δηλαδή πριν την 1/7/1992 , λόγω παραγραφής τους (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

18. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

19. Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.»

20. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

Γλυφάδα 2.11.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.10.18)

Γλυφάδα, 15.10.2018
Aρ. Πρωτ. 28783
Αριθμός πρόσκλησης: 18

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

2. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

4. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Γλυφάδας και Κ.Α.Π.ΠΑ. έτους 2018 (με βάση το νέο σύστημα στοχοθεσίας και έλεγχος των οικονομικών στόχων μέσω αυτού) (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5. Έκθεση εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Tροποποίηση της υπ΄αρ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής πράξης ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.
(εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

7. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

9. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

10. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

11. Πρόταση για τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων από τον εξοπλισμό παιδικών χαρών (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

13. Έγκριση της αναγκαιότητας για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2018»
(εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

17. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αρ.πρωτ. 5288/15.2.2018 ένσταση της εταιρείας «ΓΕΩΤΟΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και την ακύρωση της υπ΄αρ. 4004/27.12.2017 πράξης βεβαίωσης παράβασης. (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

19. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

20. Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

21. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που αποστέλλουμε, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις (16η και 17η), όπου το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (16η), και, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

Γλυφάδα,15.10.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.10.18)

Γλυφάδα, 11.10.2018
Aρ. Πρωτ. 28541
Αριθμός πρόσκλησης: 17

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

2. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

4. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Γλυφάδας και Κ.Α.Π.ΠΑ. έτους 2018 (με βάση το νέο σύστημα στοχοθεσίας και έλεγχος των οικονομικών στόχων μέσω αυτού) (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5. Έκθεση εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Tροποποίηση της υπ΄αρ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής πράξης ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.
(εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

7. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

9. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

10. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

11. Πρόταση για τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων από τον εξοπλισμό παιδικών χαρών (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

13. Έγκριση της αναγκαιότητας για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2018»
(εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

17. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αρ.πρωτ. 5288/15.2.2018 ένσταση της εταιρείας «ΓΕΩΤΟΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και την ακύρωση της υπ΄αρ. 4004/27.12.2017 πράξης βεβαίωσης παράβασης. (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

19. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

20. Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

21. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

Γλυφάδα,11.10.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (10.10.18)

Γλυφάδα, 5.10.2018
Aρ. Πρωτ. 27978
Αριθμός πρόσκλησης: 16

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

2. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

4. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Γλυφάδας και Κ.Α.Π.ΠΑ. έτους 2018 (με βάση το νέο σύστημα στοχοθεσίας και έλεγχος των οικονομικών στόχων μέσω αυτού) (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5. Έκθεση εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

6. Tροποποίηση της υπ΄αρ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής πράξης ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.
(εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

7. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

9. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

10. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

11. Πρόταση για τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού παιδικών χαρών νηπιαγωγείων από τον εξοπλισμό παιδικών χαρών (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

13. Έγκριση της αναγκαιότητας για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2018»
(εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

16. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

17. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αρ.πρωτ. 5288/15.2.2018 ένσταση της εταιρείας «ΓΕΩΤΟΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και την ακύρωση της υπ΄αρ. 4004/27.12.2017 πράξης βεβαίωσης παράβασης. (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

19. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

20. Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

21. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

Γλυφάδα,5.10.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (30.9.18)

Γλυφάδα, 26.9.2018
Aρ. Πρωτ. 26911
Αριθμός πρόσκλησης : 15

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μεσ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΟΕ) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.531,40€ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά : «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2018»
(εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

4. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

Γλυφάδα,26.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (30.9.18)

Γλυφάδα, 24.9.2018
Aρ. Πρωτ. 26580
Αριθμός πρόσκλησης: 14

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2025 218
FAX: 213 2025 204
e-mail: dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1,2 και 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. με θέματα :

1. Αποδοχή της με Α.Π. 24623 από 3.9.2018 παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Ορέστη Τσάγκλα από τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συν.: Το υπ’ αριθμ. 26577/24.9.2018 έγγραφο.

 

Γλυφάδα, 24.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ

13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (24.9.18)

Γλυφάδα, 20.9.2018
Aρ. Πρωτ. 26260
Αριθμός πρόσκλησης : 13

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση επί του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

2. Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και καταβολή στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας για τα έτη 2012 και 2015, καθώς και προσδιορισμός αριθμού των δόσεων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

3. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 5η - 6η -7η και 8η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

4. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 από ανακατανομή έτους 2015, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, για κάλυψη επενδυτικών δαπανών συνολικού ποσού 500.000,00 € (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 177.300,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

6. Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών , για το έτος 2017(εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

7. Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ ) έτους 2018 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

8. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

9. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

10. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» , σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

13. Eπί του με Α.Π. 21346/23.7.2018 αιτήματος του ΑΝΟΓ Γλυφάδας για τη χορήγηση συναίνεσης του Δήμου Γλυφάδας προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

15. Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Μπόζου Ιωάννη του Θεόδωρου. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού του ΚΑΠΠΑ (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

17. Υπόδειξη Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά»

18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου Κοιμητηρίου» (αρ. μελ. 112/2017) (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

 

Γλυφάδα,20.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.9.18)

Γλυφάδα, 3.9.2018
Aρ. Πρωτ. 24624
Αριθμός Πρόσκλησης: 11

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX: 213 2025 204
e-mail: dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ. με θέματα :

1. Αποδοχή της με Α.Π. 24623 από 3.9.2018 παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Ορέστη Τσάγκλα από τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Γλυφάδα, 3.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.9.18)

Γλυφάδα, 3.9.2018
Aρ. Πρωτ. 24625
Αριθμός πρόσκλησης : 12 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218
FAX : 213 2025 204
e-mail : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

 

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση επί του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

2. Συζήτηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν του υπ΄αρ. πρωτ. 16746/08.06.2018 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας»

3. Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και καταβολή στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας για τα έτη 2012 και 2015, καθώς και προσδιορισμός αριθμού των δόσεων (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

4. Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 5η - 6η -7η και 8η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

5. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 από ανακατανομή έτους 2015, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, για κάλυψη επενδυτικών δαπανών συνολικού ποσού 500.000,00 € (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6. Αποδοχή χρηματικού ποσού 177.300,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

7. Αποδοχή του καταβλητέου στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών , για το έτος 2017(εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

8. Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ ) έτους 2018 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

9. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

10. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

11. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» , σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

14. Eπί του με Α.Π. 21346/23.7.2018 αιτήματος του ΑΝΟΓ Γλυφάδας για τη χορήγηση συναίνεσης του Δήμου Γλυφάδας προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

15. Λήψη απόφασης για τροποποίηση κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

16. Προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς επί των οδών Ακροκορίνθου – Τυρίνθου – Παλαμηδίου (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

17. Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Μπόζου Ιωάννη του Θεόδωρου. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

 

 

Γλυφάδα,3.9.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (12.7.18)

Γλυφάδα, 7.7.2018
Aρ. Πρωτ. 19703
Αριθμός πρόσκλησης : 10

 

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Δήμαρχο 
Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  12η Ιουλίου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :


1.    Συζήτηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν του υπ. αρ. πρωτ. 16746/08.06.2018 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας»
2.    Ψήφιση  Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
3.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό (εκλογή) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.)
4.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
5.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
6.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
7.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) 
8.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Γιαννάκη Μαρίας – Στέλλας & Γιαννάκη Γεώργιου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικών λωρίδων που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία τους.
9.    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας α) (248,67+221,5=469,72 τ.μ.) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 475 περιοχής «Καρβέλα» του Δήμου μας, (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Κρίτωνος) και β) (223,56 +247,36 =470,92 τ.μ.) που βρίσκονται στα Ο.Τ 463Α και Ο.Τ 470Α του Δήμου μας (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Τυρταίου) 
10.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 32.483,80 ευρώ  που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από  Κ.Α.Π. έτους 2018 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
11.     Λήψη απόφασης για αποδοχή , κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Β΄ κατανομή 2018) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις  oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
12.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 1η – 2η-  3η και 4η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
13.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας. (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Μ.Κασσέρης) 
14.    Συμπλήρωση - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
15.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
16.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
17.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και του Ισολογισμού του Δήμου της 15ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2015  –  31/12/2015)
18.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2014 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2014-31/12/2014)  
19.     Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2015 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015)  
20.    Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο πάρκινγκ επί της οδού Πανδώρας (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
21.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
22.    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 25ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εδρεύει στο Δήμο μας. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)
23.    Λήψη απόφασης για απαίτηση έκδοσης άδειας τομής- εκσκαφής για κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
24.    Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση Κοινωνικής Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)   
25.    Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)  
26.    Τροποποίηση της απόφασης για την παραχώρηση των χώρων λειτουργίας της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» στο Δήμο Γλυφάδας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
27.    Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο.
28.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
29.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Δημοτικού Ωδείου (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
30.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
31.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας  (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
32.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Τερψιθέας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
33.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση παιδικού σταθμού στην περιοχή της Τερψιθέας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
34.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
35.    Έγκριση του επικαιροποιημένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και της 2ης  έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής και δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
36.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
37.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
38.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης) 
39.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου» (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
40.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τρία (3) έτη» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
41.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
42.    Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59 (εισηγητής Δ.Ακρίβος) 
43.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Γίδα Γεώργιου (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
44.    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
45.    Επιστροφή χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεώστητα από την Περιφέρεια Αττικής (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
46.    Λήψη απόφασης επί της από 3.4.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
47.    Λήψη απόφασης επί του από 8.5.2018 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
48.    Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία «Forthnet Α.Ε.» (εισηγητής  Δ. Αγγελάτος )
49.    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων “STOP” σε διασταυρώσεις οδών του δήμου μας. (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
50.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
51.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Πανδώρας 13 και δημιουργία ράμπας ΑμεΑ (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για την τρίτη πρόσκληση που αποστέλλουμε, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις (8η και 9η), όπου το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (8η), και, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σώματος, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.  

Γλυφάδα,7.7.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.7.18)

Γλυφάδα, 3.7.2018
Aρ. Πρωτ. 19216
Αριθμός πρόσκλησης : 9

 

ΠΡΟΣ:

    Τον κ. Δήμαρχο 
     Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  7η Ιουλίου  2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

1.    Συζήτηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν του υπ. αρ. πρωτ. 16746/08.06.2018 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας»
2.    Ψήφιση  Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
3.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό (εκλογή) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.)
4.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
5.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
6.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
7.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) 
8.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Γιαννάκη Μαρίας – Στέλλας & Γιαννάκη Γεώργιου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικών λωρίδων που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία τους.
9.    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας α) (248,67+221,5=469,72 τ.μ.) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 475 περιοχής «Καρβέλα» του Δήμου μας, (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Κρίτωνος) και β) (223,56 +247,36 =470,92 τ.μ.) που βρίσκονται στα Ο.Τ 463Α και Ο.Τ 470Α του Δήμου μας (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Τυρταίου) 
10.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 32.483,80 ευρώ  που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από  Κ.Α.Π. έτους 2018 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
11.     Λήψη απόφασης για αποδοχή , κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Β΄ κατανομή 2018) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις  oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
12.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 1η – 2η-  3η και 4η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
13.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας. (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Μ.Κασσέρης) 
14.    Συμπλήρωση - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
15.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
16.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
17.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και του Ισολογισμού του Δήμου της 15ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2015  –  31/12/2015)
18.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2014 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2014-31/12/2014)  
19.     Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2015 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015)  
20.    Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο πάρκινγκ επί της οδού Πανδώρας (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
21.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
22.    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 25ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εδρεύει στο Δήμο μας. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)
23.    Λήψη απόφασης για απαίτηση έκδοσης άδειας τομής- εκσκαφής για κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
24.    Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση Κοινωνικής Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)   
25.    Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)  
26.    Τροποποίηση της απόφασης για την παραχώρηση των χώρων λειτουργίας της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» στο Δήμο Γλυφάδας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
27.    Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο.
28.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
29.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Δημοτικού Ωδείου (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
30.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
31.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας  (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
32.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Τερψιθέας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
33.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση παιδικού σταθμού στην περιοχή της Τερψιθέας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
34.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
35.    Έγκριση του επικαιροποιημένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και της 2ης  έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής και δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
36.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
37.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
38.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης) 
39.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου» (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
40.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τρία (3) έτη» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
41.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
42.    Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59 (εισηγητής Δ.Ακρίβος) 
43.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Γίδα Γεώργιου (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
44.    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
45.    Επιστροφή χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεώστητα από την Περιφέρεια Αττικής (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
46.    Λήψη απόφασης επί της από 3.4.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
47.    Λήψη απόφασης επί του από 8.5.2018 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
48.    Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία «Forthnet Α.Ε.» (εισηγητής  Δ. Αγγελάτος )
49.    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων “STOP” σε διασταυρώσεις οδών του δήμου μας. (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
50.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
51.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Πανδώρας 13 και δημιουργία ράμπας ΑμεΑ (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)


Γλυφάδα,3.7.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (3.7.18)

Γλυφάδα, 29.6.2018
Aρ. Πρωτ. 18926
Αριθμός πρόσκλησης : 8

ΠΡΟΣ: 
    Τον κ. Δήμαρχο 
    Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  3η Ιουλίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Συζήτηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατόπιν του υπ. αρ. πρωτ. 16746/08.06.2018 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας» 
2.    Ψήφιση  Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
3.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό (εκλογή) Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.)
4.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
5.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
6.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
7.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) 
8.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Γιαννάκη Μαρίας – Στέλλας & Γιαννάκη Γεώργιου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικών λωρίδων που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία τους.
9.    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων συνολικής επιφανείας α) (248,67+221,5=469,72 τ.μ.) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 475 περιοχής «Καρβέλα» του Δήμου μας, (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Κρίτωνος) και β) (223,56 +247,36 =470,92 τ.μ.) που βρίσκονται στα Ο.Τ 463Α και Ο.Τ 470Α του Δήμου μας (παρά τη Λεωφ. Βουλιαγμένης και την οδό Τυρταίου) 
10.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 32.483,80 ευρώ  που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από  Κ.Α.Π. έτους 2018 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
11.     Λήψη απόφασης για αποδοχή , κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 122.030,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Β΄ κατανομή 2018) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις  oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
12.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 1η – 2η-  3η και 4η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
13.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας. (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Μ.Κασσέρης) 
14.    Συμπλήρωση - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
15.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
16.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)  
17.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και του Ισολογισμού του Δήμου της 15ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2015  –  31/12/2015)
18.    Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2014 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2014-31/12/2014)  
19.     Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. 2015 και του ισολογισμού του διαχειριστικής χρήσης (1/1/2015-31/12/2015)  
20.    Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στο πάρκινγκ επί της οδού Πανδώρας (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
21.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)  
22.    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 25ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εδρεύει στο Δήμο μας. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)
23.    Λήψη απόφασης για απαίτηση έκδοσης άδειας τομής- εκσκαφής για κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
24.    Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση Κοινωνικής Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)   
25.    Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)  
26.    Τροποποίηση της απόφασης για την παραχώρηση των χώρων λειτουργίας της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» στο Δήμο Γλυφάδας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
27.    Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο.
28.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
29.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Δημοτικού Ωδείου (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
30.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
31.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας  (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
32.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ Τερψιθέας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. Κ.Α.Π.ΠΑ.) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
33.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση παιδικού σταθμού στην περιοχή της Τερψιθέας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
34.     Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
35.    Έγκριση του επικαιροποιημένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και της 2ης  έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής και δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
36.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (εισηγητής Α. Βουγιουκλάκης)
37.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
38.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης) 
39.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου» (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
40.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τρία (3) έτη» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
41.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
42.    Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59 (εισηγητής Δ.Ακρίβος) 
43.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Αποχέτευσης του κ. Γίδα Γεώργιου (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
44.    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
45.    Επιστροφή χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεώστητα από την Περιφέρεια Αττικής (εισηγήτρια Α. Πατεράκη).
46.    Λήψη απόφασης επί της από 3.4.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
47.    Λήψη απόφασης επί του από 8.5.2018 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
48.    Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία «Forthnet Α.Ε.» (εισηγητής  Δ. Αγγελάτος )
49.    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων “STOP” σε διασταυρώσεις οδών του δήμου μας. (εισηγητής Α.Βουγιουκλάκης)
50.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
51.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Πανδώρας 13 και δημιουργία ράμπας ΑμεΑ (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (10.05.18)

Γλυφάδα, 4.5.2018
Aρ. Πρωτ. 13251
Αριθμός πρόσκλησης : 7

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο 
Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  10η Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :


1.    Επικύρωση των πρακτικών της 41ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017 (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
2.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)
3.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 347/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τεχνικών Υπηρεσιών (συνεργεία) και του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου» (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
4.    Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού  του Δήμου (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη) 
5.    Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας (εισηγητής Μ.Κασσέρης) 
6.    Επί αιτήματος  του Διοικητή Τροχαίας Ν.Α. Αττικής για παραχώρηση χώρου στέγασης του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Ν.Α. Αττικής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
7.    Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 121.846,95 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Α΄ κατανομή 2018) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις  oικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
8.    Παραχώρηση σχολάζοντος περιπτέρου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας , σύμφωνα με την Α.Π. 42254/1.9.2011 ανακοίνωση (από αναβολή) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
9.    Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη Προτάσεων-Πρακτικών των Συνεδριάσεων στις 18/12/2017 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2017 (από αναβολή)  (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
10.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 
11.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή οδοστρωμάτων» (αρ.μελ. 51/2015) (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 
12.    Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (αρ.μελ. 67/2016) (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 
13.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από την ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
14.    Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 372 στην περιοχή Νέας Ευρυάλης του Δήμου μας (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
15.    Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 223 του Δήμου μας (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
16.    Λήψη απόφασης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας επί της οδού Κων.Αθανάτου. 
17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
18.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Σχολείων» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
19.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων» (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
20.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Δημοτικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
21.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
22.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)
23.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)
24.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (ΗW & SW) Πληροφορικής» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
25.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
26.    Διαγραφή χρεών σε χρηματικό κατάλογο από δαπάνη κατασκευής αποχέτευσης. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 
27.    Λήψη απόφασης επί της από 3.4.2018 έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)  
28.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 
29.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)Γλυφάδα,4.5.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.03.18)

Γλυφάδα, 23.3.2018
Aρ. Πρωτ. 9315
Αριθμός πρόσκλησης : 6

 

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο 
Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Επικύρωση των πρακτικών της 38ης , 39ης ειδικής και 44ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017 και της 1ης , 2ης, 3ης και 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018. (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας) 

2.    Λήψη εκ νέου απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ,σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ. 303/2017/13.3.2018 εγγράφου του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. α΄Βαθμού Αθηνών. 

3.    Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Γλυφάδας (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

4.    Έγκριση κανονιστικής απόφασης σχετική με υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά)

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γλυφάδας με την Περιφέρεια Αττικής για την παροχή υπηρεσίας «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας Μαρίνας Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

7.    Αναμόρφωση Πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

8.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Κίνησης & Προστασίας Περιβάλλοντος διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγήτρια ‘Αν.Καυκά)

9.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 (18 Α΄/ 7.2.2000) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2018. (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

10.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης  ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018. (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

11.    Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 5132/27.11.2017 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"(εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά)

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελκόμενου κλαδοθρυμματιστή για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας» και «Προμήθεια εξοπλισμού (απορριμματοφόρων) για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας» (εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά) 

13.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας» (εισηγήτρια ΄Αν.Καυκά) 

14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες Υλοποίησης Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Μαθητές Α’ Λυκείου και Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας» (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου) 

15.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

16.    Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου (οικόπεδο) ή ακινήτου (οικόπεδο με κτίσμα) με σκοπό τη διαμόρφωσή του σε Παιδικό Σταθμό 

17.    Επί αιτήματος της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης με δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΑΪΦ Α.Ε.» για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αρ. 30 του Δήμου μας, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των ασθενών της (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 

18.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίων – κρασπεδόρειθρων του κ. Καλλιγέρη Γεώργιου (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 

 

 

Γλυφάδα,23.3.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (20.03.18)

Γλυφάδα, 16.3.2018
Aρ. Πρωτ. 8588
Αριθμός πρόσκλησης : 5

 

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Δήμαρχο 
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 20η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. και για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.531,40€ (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά : «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821, έτους 2018» (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

2. Προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Άνω Γλυφάδας επί της οδού Λεωφ. Κων/νου Αθανάτου (μεταξύ Γ.Γεννηματά και Αγ.Νεκταρίου) , λόγω έργων. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). (εισηγήτρια Α.Καυκά)

4. Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το Χαμόγελο του παιδιού», για παραχώρηση χώρου σε κεντρικό σημείο της πόλης μας από 26/03/2018 έως 29/03/2018.(εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

Γλυφάδα,16.3.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

 

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.2.18)

Γλυφάδα, 23.2.2018
Aρ. Πρωτ. 6151
Αριθμός πρόσκλησης : 4

 

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Δήμαρχο

Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018 (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

2.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ» σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής του ΝΠΔΔ «ΚΑΠΠΑ» Δήμου Γλυφάδας (σχετ. η με αρ. 186/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  (εισηγητής  Ν.Νικολάου)

3.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αρ. 122/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής  Ν. Νικολάου)

4.    Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο : «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας», των όρων αυτής, εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

5.    Λήψη απόφασης αναφορικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Επαμεινώνδα  λόγω διεξαγωγής αγώνων αντιλογίας την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 (εισηγητής Μ. Κασσέρης)

6.    Λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Σ.Καράγιωργα και Αγ.Νικολάου (σχετ. η με αρ. 1/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

7.    Λήψη απόφασης σχετικά με την  τροποποίηση εγκατάστασης φωτεινού σηματοδότη για διάβαση πεζών στην οδό Ζέππου και Αγ.Νικολάου (σχετ. η με αρ. 2/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

8.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας (εισηγήτρια Ν. Αργυροπούλου)

9.    Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια στο πλαίσιο της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Γλυφάδας» (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

10.    Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου επί της οδού Φοίβης έμπροσθεν του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας σε νέα δημιουργούμενη θέση (εισηγητής Δ.Αγγελάτος) 

11.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση του κ. Βικέτου Νικόλαου του Χαραλάμπους , για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας , εδαφικών λωρίδων που προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία του (εισηγητής Ν.Νικολάου) 

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού» (εισηγήτρια Αν.Καυκά) 

Γλυφάδα,23.2.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

 

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (7.2.18)

Γλυφάδα, 2.2.2018 
Aρ. Πρωτ. 3849
Αριθμός πρόσκλησης : 3

ΠΡΟΣ: 
 Τον κ. Δήμαρχο 
 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 7η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. και για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Επικύρωση των πρακτικών της 37ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.(εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

2. Επικαιροποίηση του καθορισμού του αριθμού ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2018, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α') . (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

3. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Οδοστρωμάτων», αρ. μελ. 51/2015. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

4. Λήψη απόφασης παράτασης της Σύμβασης με την εταιρεία BUL PAS FUGI HAND CLEANSER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την προμήθεια λιπαντικών της ΟΜΑΔΑΣ Δ.(εισηγήτρια Αν. Καυκά)

5. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελέτης του νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας.(εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης που αφορά «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου και των νομικών του προσώπων» (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL» . (εισηγήτρια Αν.Αργυροπούλου)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας » (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης εγκαταστάσεων Μαρινών Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

11. Λήψη απόφασης επί του από 29.1.2018 πρακτικού της Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους. (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

12. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Τριπόλεως 14.

13. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Γεννηματά 177.

14. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μιλτιάδου 51.

 

Γλυφάδα,2.2.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

 

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (31.1.18)

Γλυφάδα, 26.1.2018 
Aρ. Πρωτ. 3025
Αριθμός πρόσκλησης : 2

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Δήμαρχο 
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. και για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης με ημερομηνία 31-12-2017 που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Ν. Αργυροπούλου)

2. Συμπλήρωση - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

4. Έκθεση εσόδων - εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2017 (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

5. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2018 (σχετ. απόφαση ΔΣ «ΚΑΠΠΑ) (εισηγητής Ν. Νικολάου)

6. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄εφαρμογή της υπ΄αρ. 2449/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. απόφαση ΔΣ «ΚΑΠΠΑ) (εισηγητής Ν. Νικολάου)

7. Λήψη απόφασης αναφορικά με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Γούναρη λόγω διεξαγωγής των αποκριάτικων εκδηλώσεων την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 32.483,80€ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από Κ.Α.Π. έτους 2017 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (εισηγήτρια Ν. Αργυροπούλου)

9. Λήψη απόφασης για τις υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου. (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

10. Λήψη απόφασης για ανακήρυξη του τρέχοντος έτους ως «2018 - Έτος Ανακύκλωσης για το Δήμο Γλυφάδας» . (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

11. Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη Προτάσεων-Πρακτικών των Συνεδριάσεων στις 18/12/2017 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2017. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

13. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ήρας 4.

14. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Επαμεινώνδα 21.

15. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγησιλάου 11 .

16. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κριμαίας 89.

17. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ταινάρου 56.

18. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Χίου 30.

19. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Τυρταίου 14

20. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Άρτης 3.

21. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Δαρδανελλίων 102 .

22. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ηρακλείτου 20 .

23. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μ. Ασίας 39 .

24. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Λευκωσίας 25.

Γλυφάδα,26.1.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ο.Ε. (31.1.18)

Γλυφάδα, 26.1.2018 
Aρ. Πρωτ. 3025
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ. και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης με ημερομηνία 31-12-2017 που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγήτρια Ν. Αργυροπούλου)

2.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  έτους 2018 (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)

3.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 

4.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2017 (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

5.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας»  (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2018  (σχετ. απόφαση ΔΣ «ΚΑΠΠΑ) (εισηγητής Ν. Νικολάου)

6.    Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄εφαρμογή της υπ΄αρ. 2449/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. απόφαση ΔΣ «ΚΑΠΠΑ) (εισηγητής Ν. Νικολάου) 

7.    Λήψη απόφασης αναφορικά με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Γούναρη λόγω διεξαγωγής των αποκριάτικων εκδηλώσεων την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

8.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 32.483,80€ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από Κ.Α.Π. έτους 2017 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων (εισηγήτρια Ν. Αργυροπούλου)

9.    Λήψη απόφασης για τις υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου. (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

10.    Λήψη απόφασης για ανακήρυξη του τρέχοντος έτους ως «2018 - Έτος Ανακύκλωσης για το Δήμο Γλυφάδας» . (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

11.    Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 

12.    Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη Προτάσεων-Πρακτικών των Συνεδριάσεων στις 18/12/2017 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2017. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 

13.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ήρας 4. 

14.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Επαμεινώνδα 21.

15.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγησιλάου 11 .

16.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κριμαίας 89.

17.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ταινάρου 56.

18.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Χίου  30.

19.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Τυρταίου 14 

20.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Άρτης 3.

21.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Δαρδανελλίων 102 .

22.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ηρακλείτου 20 .

23.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μ. Ασίας 39 .

24.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Λευκωσίας 25.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.1.18)

Γλυφάδα, 11.1.2018 
Aρ. Πρωτ. 1347
Αριθμός πρόσκλησης : 1

                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: 
                                                                                                                                           Τον κ. Δήμαρχο
                                                                                                                                           Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου


Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ.και  για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Επικύρωση πρακτικών της 40ης/10.11.2017 (έκτακτης), 42ης και 43ης/27.11.2017 συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)
3.    Λήψη απόφασης για χορήγηση ειδικής αδείας για συμμετοχή στο υπαίθριο εμπόριο, για  πώληση κουλουριών, ξηρών καρπών, καλαμποκιών, βιβλίων, ανθέων, καλλωπιστικών φυτών, εικόνων θρησκευτικού θέματος, ειδών λαϊκής τέχνης & λοιπών παρεμφερών ειδών, στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο μας και ανάθεση της τοποθέτησης των συμμετεχόντων στο χώρο των εμποροπανηγύρεων, στο αρμόδιο Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
4.    Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (εισηγήτρια Α.Καυκά)
5.    Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 6254/87/Α3/27.11.2017 πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας" με τίτλο "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών". (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με τίτλο «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας Μαρίνας Δήμου Γλυφάδας». (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης) 
7.    Λήψη απόφασης παράτασης των Συμβάσεων για «α)προμήθεια Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL), β) προμήθεια Βελτιωτικό πετρελαιοκίνησης τύπου AdBlue και γ) προμήθεια ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ 95RON». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
8.    Λήψη απόφασης παράτασης της Σύμβασης για την «Προμήθεια  φυτών, δέντρων κ.λ.π. για τη συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων». (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων». (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων». (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)
13.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)
14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων κάδων απορριμμάτων». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
15.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων». (εισηγήτρια Α.Καυκά)
16.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Α.Προμήθεια πινακίδων και στύλων σήμανσης Β.Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας Γ.Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης)». (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY”. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
18.    Παραχώρηση σχολάζοντος περιπτέρου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας , σύμφωνα με την Α.Π. 42254/1.9.2011 ανακοίνωση. (εισηγητής Αιμ. Βουγιουκλάκης)
19.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία. (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)
20.    Λήψη απόφασης επί των πρακτικών της Επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους. 
21.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κεφαλληνίας & Φολεγάνδρου (10ο Δημοτικό). 
22.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Δελφών 22-24. 
23.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κριμαίας 24.
24.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγ.Γερασίμου 9 .
25.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 84 & Ευξ.Πόντου 16.
26.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αττικής 79.
27.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αν.Ρωμυλίας 35.
28.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Αμοργού 7.
29.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αχιλλέως 53 .
30.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγ.Λαύρας 19 .
31.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Προποντίδος 47 .
32.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Προποντίδος 1-3 & Δωδεκανήσου.
33.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Άργους 21 .
34.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ταινάρου 9 .
35.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αγησιλάου 30.
36.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Ψηλορείτη 159.
37.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Παλαιολόγου 72.
38.    Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Ψηλορείτη 71.


Γλυφάδα,11.1.2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

copyrights © 2018 Evolution Projects